Hoe?

Licht plannen is een zaak van inleven in uw project, wensen en budget; wij zijn dan ook stuk voor stuk onderlegd in het opmaken van de meest passende, eigentijdse en tijdloze lichtvoorstellen voor uw project.

1 U werkt samen met een door ons gekend professioneel? Hartelijk welkom! Alle gesprekken,
voorstellen en offertes zijn uiteraard gratis en vrijblijvend. Herwerkingen en voorafgegaand bezoek aan Uw werf wordt met de glimlach geregeld.

2 U wenst zelf te installeren of Uw keuze voor installateur ligt nog niet vast? Welkom! Voor u bestaat er een betalende formule: €400,00 inclusief BTW. Dit staat borg voor onze maximale inzet bij besprekingen, offertes, plannen en studies. Deze studiekost wordt in mindering gebracht bij facturatiebedrag van minimum €2500,00 exclusief BTW.

3 U zoekt één of een paar passende armaturen voor een bestaande toepassing? Wij ontvangen u met open armen! Voor een uitgebreider advies (zonder opmaken van lichtplan) Kan u kiezen voor de formule van € 150,00 inclusief BTW. Deze studiekost wordt in mindering gebracht bij facturatiebedrag van minimum €1500,00 exclusief BTW. Vergeet u niet de nodige foto's (op USB stick) en/of plannetjes mee te brengen?

4 Lichtarmaturen werden gekozen, lichtbronnen werden bepaald, inplanting werd besproken, vormen en kleuren werden gewikt en gewogen en alles werd nauwkeurig geplaatst?

en dan is de vraag
... is het armatuur wel juist gericht?
... is die lichtbron niet net iets te krachtig?
... is die lichtbundel niet te breed of te smal?
... zouden we dan toch niet dimmen of een toestel bijplaatsen?

Lichtpunt Gent biedt als ultieme service een laatste "fine-tuning-bezoek" aan en dit voor de netto kost van €120,00 inclusief BTW. Gedurende één uur wordt de volledige afgewerkte installatie (lichtbundels, vermogen van lichtbronnen, richten van armaturen, inplanting van toestellen en zoveel meer...) besproken, geëvalueerd en bijgestuurd.

5 U wenst uw project met de meest extreme zorg ook door ons op de werf en tijdens de uitvoering gevolgd te zien? De VIP-formule maakt dat de betrokken binnendienst-lichtadviseur uw vaste contactpersoon blijft en dat deze mee de werf opgaat en er de realisatie van uw lichtwensen coördineert! Lichtarmatuur juist gericht? Juiste lichtbron of juiste lichtbundel? Niets ontsnapt aan ons geoefend oog als u opteert voor deze ***** VIP-formule.